Kretsloppsbonus! Byt ut din gamla, vattenfria Urimat-urinoar mot en ny

 

Vi vill stödja kretsloppsekonomin och vara med och bygga en hållbar framtid – och vi vill ha dig med på tåget!

Kretsloppsekonomin gör det möjligt att behålla värdefulla material i ett kretslopp och därigenom minska uppkomsten av avfall. Att ett material återvinns på rätt sätt betyder mycket för dess miljöpåverkan och vi vill för egen del försäkra oss om att avfallet inte orsakar någon skada på miljön.

Material som återanvänds minskar belastningen på miljön och naturen

När en offentliga toalett har nått vägs ände och en renovering är oundviklig, kastas ofta gammal men fullt funktionsduglig inredning direkt i sopcontainern. Detta faktum kommer inte att ändras, om inte rätt materialval redan från början planeras in vid nybyggnationer. Vi som sitter vid ritbordet hos Novosan väljer alltid ut material som kan slipas, poleras och återvinnas utan att påverka toalettutrymmenas funktion. Till exempel behöver inte handfatskommoden alltid bytas ut i sin helhet, utan det räcker med att byta ut eller fixa till de delar som slits mest och där spåren efter slitaget syns. Det använda materialet går att återvinna och återanvända. Toalettutrymmets livslängd ökar, dess skick förbättras och samtidigt minskar miljöbelastningen!

“Vi på Novosan vill också göra det möjligt att återanvända inredningen och dess delar samt övriga tillbehör. Samtidigt hjälper vi till att spara betydande mängder material samt energi som används vid framställningen av materialet. Det leder till naturligt minskade växthusutsläpp och bromsar miljöförstörelsen.”Hanno Airas, verkställande direktör, Novosan Oy

Uppdatera urinoaren?

Vi ser till att alla gamla, vattenfria Urimat-urinoarer som kommer in i anslutning till vår Kretsloppsbonuskamapnj tas till vara och används miljövänligt som råmaterial. Och det bästa av allt – när de gamla Urimat-urinoarerna återvinns på ett ansvarsfullt sätt, förnyas samtidigt toalettutrymmena en bit i taget. Det lönar sig att byta ut urinoarerna, eftersom det minskar behovet av efterinvesteringar och renoveringar och förlänger livstiden för toalettutrymmena.

Ansvarsfullhet, ekologiskt tänkande och hållbar utveckling är utomordentligt viktigt för oss. Vårt sortiment har utvecklats särskilt med tanke på arkitekter och planerare i olika typer av planeringsprojekt, samt byggare och entreprenörer i alla typer av byggprojekt. Bland de innovativa produkterna i vårt sortiment finns såväl ekologiska som koldioxidneutrala produkter för alla typer av sanitetsutrymmen. Genom att starta denna kretsloppskampanj för Urimat-urinoarer vill vi uppmana olika samhällsaktörer och företag att göra verklighet av kretsloppsekonomin.

Intresserad? Utnyttja din kretsloppsbonus på -40% – läs mer här! 

Novosan kundservice:
kundservice@novosan.se
Ring oss:
+46 8 590 320 90