Toa som toa.
Vi planerar den.

Vi kan och vet massor om toaletter. En bra toa är både trivsam och funktionell.
Den tar hänsyn till alla typer av användare och intressenter. En bra toa ger stöd åt ditt varumärke och stärker kundrelationen.
Och det gör den med stil – praktiskt, ekologiskt och kostnadseffektivt.

Vi gör upp en heltäckande och självförklarande plan
för dina toalettutrymmen.

Toalettplanen är en helhet som inkluderar:
• Funktionell planritning med lista på inredningsdetaljer • Rivningsplan (vid behov) • Elritning • Undertak och belysning • Golvplan • Väggprojektioner • Inredningsbilder • Färgsättnings- och materialplan • 3D-visualiseringar

Såhär planerar vi din toalett

Toalettplaneringen påbörjas
– en lysande plan, ett resultat av högsta kvalitet.

En kvalitetstoa är för oss något hållbart, funktionellt, estetiskt tilltalande och tryggt.
Vi planerar tillgängliga, hygieniska samt lättstädade och lättservade toalettutrymmen. Vi säkerställer utrymmets funktionalitet och rätt typ av atmosfär. En bra toa skapar en känsla av trygghet, inger tillit och säkerställer att kunden vill återvända.

Kontakta oss, så diskuterar vi vidare

Idétorka?
Prova själv – enligt vår erfarenhet
föds de bästa idéerna inne på toa.

Kontakta oss