Green Drain Professional är en serie luktlås som låter vattnet rinna fritt genom golvbrunnen. Luktlåsen håller kvar avloppslukten kvar där den ska vara – nere i avloppet. Detta driftsäkra luktlås är mycket enkelt att installera och fungerar med hjälp av membranteknik. Det är rent, snyggt och perfekt för professionellt bruk. Luktlåset hindrar effektivt lukter, insekter, avloppsgaser och vatten från att ta sig in i utrymmena. Green Drain-luktlåsen är avsedda för proffsbruk i golvbrunnar. De fungerar även fint i andra typer av rör som rökkanaler samt avlopps- och luftningsrör.

Novosan Green Drain GD15-luktlås

Luktlås Green Drain 1.5 Professional (38 mm)

Novosan, Green Drain luktlås. Modell: GD2.

Luktlås Green Drain 2 Professional (50-58 mm)

Novosan Green Drain luktlås, modell GD3

Luktlås Green Drain 3 Professional (75-85 mm)

Novosan, Green Drain luktlås. Modell GD35

Luktlås Green Drain 3.5 Professional (89-100 mm)

Novosan Green Drain luktlås, modell GD4

Luktlås Green Drain 4 Professional (102-110 mm)

Novosan Green Drain GD5-luktlås

Luktlås Green Drain 5 Professional (120-135 mm)