Allmänt

Urimat-urinoarernas odörfälla MB Active Trap bygger på gravitation och mikrobiologi. Systemet är unikt och patenterat.

Odörfällans vertikala filmteknik släpper igenom vätskan, och efter det formar den en lufttät förslutning som gör att avloppslukten inte kan spridas till sanitetsutrymmet. Odörfällans funktion påverkas inte heller av tryckförändringar i avloppet.

Den mikrobiologiska sanitetsstenen (MB Active Cube), som ingår i odörfällan, förbättrar systemets hygien. MB Active Cube är helt ofarlig för människan och miljön. MB Active Cube innehåller bakteriestammar som använder organisk smuts som näring och samtidigt skyddar avloppet och toalettinredningen.

Överdelen av MB Active Trap bygger på en trekanalig teknik, som leder vätskan och optimerar odörfällans livslängd. Under sanitetsstenen finns en röd bottenplatta, en så kallad livslängdsindikator. Då stenen har nötts bort och den röda indikatorn syns, bör odörfällan bytas ut.

Tack vare den patenterade odörfällan MB Active Trap är produkternas skötsel och underhåll enkelt och problemfritt. Det avancerade avloppslåssystemet är ytterligare en faktor som ökar driftsäkerheten.

Produktinformation

Produktnummer: 52202, 52206, 52209

Nerladdningsbara filer