Nyhet från Urimat! Ceramic C2 CS – en vattenfri urinoar utrustad med rengöringssystem

Nyhet! URIMAT Ceramic C2 CS – en vattenfri urinoar utrustad med ett rengöringssystem. Innovation med världspatent som underlättar städpatrullens arbete.

Hårt belastade offentliga toalettutrymmen kräver mycket tid och omsorg från städpersonalen.

Novosan är det enda företaget i Sverige som är specialiserat på offentliga toaletter – på allt från planeringen till de produkter och tjänster som behövs under toalettutrymmets hela livscykel. Arbetsplatsen för oss toaproffs är ju bokstavligen talat toaletten. Novosan strävar efter att hitta lösningar på alla slags toalettrelaterade problem. I nästan 14 år har vi farit runt på offentliga toaletter, letat efter lösningar för våra kunders räkning och rett ut tusentals knepigheter i toalettutrymmena i ett stort antal fastigheter.

En kund som besöker toaletten tänker sällan på hur hårt belastade toalettutrymmena är. I shoppingcentrum och på rastställen kan toaletterna under bråda dagar få besök av tusentals människor. Det leder automatiskt till stora utmaningar för fastighetens städ- och servicepersonal. Tiden som avsatts för städning räcker helt enkelt inte alltid till för att sköta arbetet med önskad kvalitet trots att städpersonalen säkerligen gör sitt bästa.

Hos Novosan har vi redan i ett tidigt skede uppmärksammat problemet och haft tusentals diskussioner om ämnet tillsammans med städ- och servicepersonal. Utifrån den feedback vi fick strävar vi alltid efter att hitta fungerande lösningar som underlättar vardagen för våra kunder.

URIMAT Cleaning System – en innovativ produktnyhet som skapar enkelhet i städpersonalens vardag

Urimats vattenfria urinoarer är en välbekant syn på toaletter runtom i landet. En vattenfri urinoar sparar i genomsnitt 100 000 liter vatten om året och rengöringen av urinoarerna sköts miljövänligt med hjälp av ett mikrobiologiskt rengöringsmedel. Nu har Urimat-familjen utökats med Urimat CS – Cleaning System – ett system, som ytterligare förstärker städpatrullens arbete. Det nya rengöringssystemet CS är en produktinnovation med världspatent. Systemet portionerar ut mikrobiologiskt MB ActiveCleaner CS-rengöringsmedel med förprogrammerade mellanrum på ytan av urinoarskålen. Tack vare systemet hålls den vattenfria urinoaren ren och hygienisk under en längre tid även vid hård belastning, vilket minskar den tid som behövs till städning.


Inuti kupan på odörlåset MB ActiveTrap CS sitter en LED-indikator, som talar om vilken status urinoaren har.

Hur fungerar den automatiska rengöringen?

Den vattenfria urinoaren Urimat Ceramic C2 CS skiljer sig från de välbekanta versionerna av modellen genom att det sitter ett spraymunstycke för rengöringsmedel kombinerat med odörlåset. MB ActiveTrap CS ersätter det vanliga odörlåset MB ActiveTrap. Odörlåset installeras på bottnen av skålen i det därtill avsedda hålet. Flaskan med rengöringsmedlet MB ActiveCleaner CS skruvas fast i sin hållare från undersidan av urinoaren med några få handgrepp.

Ovanpå det nya, patenterade odörlåset MB ActiveTrap CS sitter ett munstycke som med jämna mellanrum sprayar ut mikrobiologiskt rengöringsmedel direkt på ytan av urinoaren, varifrån det rinner vidare ner i odörlåset och därifrån till avloppet. På detta sätt vårdar bakteriefloran i det mikrobiologiska rengöringsmedlet både urinoarens yta och avloppsrören. Systemet fungerar som urinoarens egna lilla “tvättmaskin”.

Inuti odörlåset MB ActiveTrap CS sitter dessutom en LED-indikator som talar om för städpersonalen vilken status urinoaren har. När den gröna lampan lyser betyder det att systemet är färdigt att tas i bruk. Det programmerbara rengöringsprogrammet startar automatiskt vid vald tidpunkt. En röd LED-indikator betyder i sin tur att rengöringsmedlet MB ActiveCleaner CS är slut.

Det nya rengöringssystemet minskar rengöringsbehovet för urinoarerna betydligt och urinoarens insida hålls snygg och fräsch tack vare kontinuerlig behandling med rengöringsmedlet. Det spar både tid och pengar. Urinoarens in- och utsida behöver bara sprayas och torkas av lätt med vårt välbekanta rengöringsmedel MB ActiveCleaner-pesuaineella i samband med städningen.

Rengöringsmedlet MB-ActiveCleaner CS

MB ActiveCleaner CS är ett mikrobiologiskt, ph-neutralt rengöringsmedel. Det färdigspädda rengöringsmedlet håller effektivt urinoarernas ytor rena och förebygger kalk- och smutsavlagringar i rören. Rengöringsmedlet avlägsnar otrevliga lukter som uppstår när organiskt material sönderdelas och motverkar stopp i avloppsrören. Rengöringsmedlet passar till den nya rengöringssystemet Urimat CS. Det väldoftande rengöringsmedlet är kemikaliefritt och dermatologiskt testat och innebär ingen belastning för miljön.

Hur fungerar mikrobiologisk rengöring?

Traditionellt betraktas bakterier som hygienens värsta fiender. Vid mikrobiologisk rengöring ser man på bakterierna i ett annat ljus: som samarbetspartner, inte som motståndare. Bakterierna utnyttjas för att rengöra ytor och underlag i badrum och andra utrymmen.  Effekten i den mikrobiologiska rengöringsprocessen bygger på bakteriernas förmåga att bryta ner smuts. Utöver att göra rent på ett effektivt och tryggt sätt som inte belastar miljön, bekämpar bakterierna även lukter och skadlig bakterietillväxt på underlagen.

Effekten i den mikrobiologiska rengöringsprocessen bygger på bakteriernas förmåga att bryta ner smuts. När ett underlag rengörs med ett mikrobiologiskt rengöringsmedel skapas samtidigt en hygienbevarande bakteriefilm på dess yta. n. De nyttiga bakterierna aktiveras när rengöringsmedlet blandas med vatten.

Lukterna bekämpas med andra ord genom att mikroorganismerna i rengöringsmedlet tar sig in djupt under ytan, i till exempel porösa fogar, där de bryter ner lukter som orsakas av organiska avlagringar. Kvar blir bara en fräsch doft. Dessutom är det mikrobiologiska rengöringsmedlet trots sin effektivitet skonsamt för både naturen och människan och utgör ingen belastning för vattendragen.

Svårt att hålla dig? Testa – enligt vår erfarenhet föds de bästa idéerna på toaletten.
Vill du veta mer om denna produkt? Ta kontakt! Novosan – bäst på att planera,  förverkliga och underhålla toaletter.

Nyckelordherrtoalett, pesujärjestelmä, pissoar, pisuaarin pesu, sanitetsutrymme, Urimat urinoar, urinaalijärjestelmä, urinoar, vattenfri urinoar, vedetön urinaali